Společnost KLEMENT a.s. působí na trhu od roku 1990. Během prvního čtvrt století své existence si vybudovala pozici spolehlivého partnera – generálního dodavatele staveb a technologických celků.

Jedním z pilířů úspěšného rozvoje naší společnosti je oživení světoznámé značky TRANSPORTA. Navazujeme na výsledky tradičního monopolního výrobce velkého portfolia výrobků a služeb, evidovaných pod ochrannými známkami, jejichž výlučným vlastníkem je KLEMENT a.s.

Z širokého záběru, kterého TRANSPORTA dosáhla na domácím trhu i v zahraničí, se především věnujeme  technologiím dopravy a skládkování sypkých hmot. Zejména dálkové pasové dopravě výkonových skupin TC1 – TC3, včetně navazujících technologických zařízení (násypky, shazovací vozy, předávací housenicové vozy atd).

Firma KLEMENT a.s. spravuje a archivuje kompletní fond projektové dokumentace TRANSPORTY. Tato dokumentace je pro nás velkou výhodou pro technickou přípravu i vlastní realizaci projektů a byla již mnohokrát použita při investičních akcích pro energetiku (např. Elektrárna Prunéřov – přeprava VEP do úložiště Severní lom; ETI – Úpravy technologie zauhlování pro snížení prašnosti – PS01 Úpravy pasových dopravníků; Rekonstrukce a modernizace technologické dopravy na SD a.s., Doly Bílina a na Sokolovské uhelné).

Společnost KLEMENT a.s. vám ráda zajistí dostupnost citované dokumentace pro potřeby údržby, oprav, výměn a rekonstrukcí jednotlivých prvků výše uvedených technologií.

Přínosem nabízené spolupráce je komplexní řešení: spojení stále aktuální projektové dokumentace s naší vlastní výrobní základnou (obrábění a výroba ocelových konstrukcí) a se zkušeným týmem odborníků z oboru přípravy projektu, výroby a realizace.

GALERIE

  • GO PVZ

razitko_naklon